Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про відходи”

Із змінами, внесеними згідно із Законами:

Питання надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 

Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів.

 

Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення.

 

Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення.

 

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.